Verka för lokal vindkraftsutveckling

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Inom området vindkraft har kommunen haft samverkan med andra intressenter för att utveckla vindkraftsutbyggnaden som en del av att skapa det hållbara samhället. Under 2012 och 2013 har inga ytterligare investeringar i lokal vindkraft gjorts. På grund av bland annat ett lågt elpris har etableringar av vindkraft över lag varit låg under perioden.

Målet framåt är att kommunens verksamhet ska bli självförsörjande på
el från vindkraftverk lokaliserade inom kommunens gränser. Kommunen ska satsa på vindkraft tillsammans med lokala företag och invånare och endast investera i vindkraftsprojekt med parter som uppfyller kraven för lokalt delägande och förankring. Arbetet med åtgärden fortskrider enligt detta.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern