Verka för lokal biogasutveckling

Verka för lokal biogasutveckling enligt mål och aktiviteter i Vision för biogasutvecklingen i Falköping

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

Arbetet fortskrider utifrån mål och aktiviteter i Vision för biogasutvecklingen i Falköping. En revidering av denna ska göras under 2014.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern