Utsläpp av koldioxid per invånare

Utsläpp av koldioxid per invånare och år

Indikatorn redovisar utsläpp av koldioxid per invånare från olika sektorer. Övriga sektorer är inte redovisade i diagrammet på grund av osäkra data.

Data till denna statistik hämtas från RUS:s (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför betydligt osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 5,17
Totalt 2000 5,59
Totalt 2005 4,88
Totalt 2006 4,56
Totalt 2007 4,53
Totalt 2008 4,43
Totalt 2009 4,03
Totalt 2010 4,43
Totalt 2011 4,18
Industriprocesser 1990 0,34
Industriprocesser 2000 0,49
Industriprocesser 2005 0,6
Industriprocesser 2006 0,63
Industriprocesser 2007 0,65
Industriprocesser 2008 0,63
Industriprocesser 2009 0,46
Industriprocesser 2010 0,64
Industriprocesser 2011 0,6
Energiförsörjning 1990 2,04
Energiförsörjning 2000 2,07
Energiförsörjning 2005 0,96
Energiförsörjning 2006 0,75
Energiförsörjning 2007 0,66
Energiförsörjning 2008 0,57
Energiförsörjning 2009 0,54
Energiförsörjning 2010 0,64
Energiförsörjning 2011 0,52
Transporter 1990 2,3
Transporter 2000 2,5
Transporter 2005 2,8
Transporter 2006 2,7
Transporter 2007 2,7
Transporter 2008 2,7
Transporter 2009 2,5
Transporter 2010 2,6
Transporter 2011 2,5
Arbetsmaskiner 1990 0,46
Arbetsmaskiner 2000 0,51
Arbetsmaskiner 2005 0,5
Arbetsmaskiner 2006 0,46
Arbetsmaskiner 2007 0,5
Arbetsmaskiner 2008 0,51
Arbetsmaskiner 2009 0,51
Arbetsmaskiner 2010 0,53
Arbetsmaskiner 2011 0,54
Produktanvändning 1990 0,03
Produktanvändning 2000 0,02
Produktanvändning 2005 0,02
Produktanvändning 2006 0,02
Produktanvändning 2007 0,02
Produktanvändning 2008 0,018
Produktanvändning 2009 0,018
Produktanvändning 2010 0,018
Produktanvändning 2011 0,018
Datakälla: RUS och SCB

Kommentar

De totala utsläppen av koldioxid per invånare för de redovisade sektorerna har minskat med runt ett ton, motsvarande ca 19 procent, mellan åren 1999-2011. Trenden kan anses gå åt rätt håll gällande målet om ett minskat utsläpp av koldioxid med 40 procent till år 2020 för Falköpings kommun som geografiskt område.
Drivs med Miljöbarometern