Utbyggnad av pendelparkering för cyklar och bilar

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Arbetet med att bygga pendelparkeringar för cyklar och bilar påbörjades 2012 och ska pågå i tre etapper. Etapp ett och två är genomförda vilka innebar att bilparkeringen vid Resecentrum byggdes om och utökades med ca 75 platser. Under 2014 kommer antalet cykelplatser utökas med ca 30 stycken samtidigt så försvinner ca 14 bilplatser. Etapp tre kommer att påbörjas under 2015 och kommer bland annat innebära en utökning av bilparkeringen vid Resecentrum med ytterligare ca 80 bilplatser. Även pendelparkeringar framförallt för samåkning på andra platser än vid Resecentrum finns med i planeringen framöver. Kommunens första cykelpump sattes upp vid resecentrum under våren 2014 i samband med den stora ombyggnationen i området.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern