Samarbete för att öka användningen av biodiesel

Samarbete för att öka användningen av biodiesel i verksamhetens fordon

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Från och med 2011 så finns det en RME - tank placerad vid Falbygdens Energi (FEAB). Tanken används i nuläget av en lastmaskin på värmeverket och två till tre dieselfordon och den har bara kapacitet att försörja dessa fordon.

Ytterligare samarbete med kommunen kring detta avvaktas för tillfället. Nästa steg är att hitta samarbete kring en extern tapp/tank som kan försörja fler fordon så att det kan bli mer permanent. Arbetet med åtgärden fortskrider kontinuerligt.

Ansvarig organisation: FEAB

Drivs med Miljöbarometern