Koldioxidutsläpp per sektor

Slutligt utsläpp av koldioxid per år från transport - och energisektorn samt industrin.

Indikatorn redovisar utsläpp av koldioxid från transport - och energisektorn samt industrin i ton per år. Övriga sektorer är inte redovisade i diagrammet på grund av osäkra data.

Data till denna statistik hämtas från RUS:s (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) undersökningar som primärt är avsedda för riksnivå. För enskilda kommuner är statistiken därför betydligt osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 149767,375
Totalt 2000 156944,6094
Totalt 2005 135061,5469
Totalt 2006 128622,8438
Totalt 2007 126653,0469
Totalt 2008 121134,0391
Totalt 2009 111509,7734
Totalt 2010 121673,6406
Totalt 2011 115155,7578
Industriprocesser 1990 10810,6904
Industriprocesser 2000 15265,5703
Industriprocesser 2005 18807,6895
Industriprocesser 2006 19739,25
Industriprocesser 2007 20275,6309
Industriprocesser 2008 19870,2109
Industriprocesser 2009 14510,0801
Industriprocesser 2010 20243,4609
Industriprocesser 2011 19229,7109
Energiförsörjning 1990 65141,1719
Energiförsörjning 2000 64176,2188
Energiförsörjning 2005 29965,5605
Energiförsörjning 2006 23377,0098
Energiförsörjning 2007 20634,2695
Energiförsörjning 2008 17840,1504
Energiförsörjning 2009 17092,6895
Energiförsörjning 2010 20284,0801
Energiförsörjning 2011 16606,1191
Transporter 1990 73815,5078
Transporter 2000 77502,8203
Transporter 2005 86288,2969
Transporter 2006 85506,5781
Transporter 2007 85743,1484
Transporter 2008 83423,6797
Transporter 2009 79907
Transporter 2010 81146,1016
Transporter 2011 79319,9297
Datakälla: RUS

Kommentar

Det totala utsläppet av koldioxid från transport - och energisektorn samt industrin har minskat med ca 23 procent sedan år 1990. Trenden kan anses gå åt rätt håll gällande målet om ett minskat utsläpp av koldioxid med 40 procent till år 2020 för Falköpings kommun som geografiskt område.
Drivs med Miljöbarometern