Gång- och cykelvägar

Antal kilometer gång- och cykelvägar.

Datum Värde
2011 88,8
2012 89,4
2013 90,4
Datakälla: Falköpings kommun

Kommentar

Från 2011 till 2013 har gång och cykelvägar i kommunen ökat med 1,6 kilometer. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra infrastrukturen gällande gång- och cykelvägar samt verka för ett hållbart transportsystem. 2013 antogs en cykelstrategi för Falköpings kommun som ska ligga till grund för kommunens arbete för att främja cykeltrafik och öka antalet cykelresor.

Dokument

Drivs med Miljöbarometern