Gång- och cykelvägar

Antal kilometer gång- och cykelvägar.

Antal kilometer gång- och cykelvägar.
Datakälla: Falköpings kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2011
Senaste värdet:90,4 km (2013)
Utgångsvärde:88,8 km (2011)

Kommentar

Från 2011 till 2013 har gång och cykelvägar i kommunen ökat med 1,6 kilometer. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra infrastrukturen gällande gång- och cykelvägar samt verka för ett hållbart transportsystem. 2013 antogs en cykelstrategi för Falköpings kommun som ska ligga till grund för kommunens arbete för att främja cykeltrafik och öka antalet cykelresor.

Dokument

Drivs med Miljöbarometern