Delaktiga i logistikutvecklingsprojekt kring biobränsle

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

Det har funnits ett flertal samarbeten kring frågan bland annat med Göteborgs Energi om en rötningsanläggning och med Västtrafik kopplat till biogasbussar. Detta har hittills inte resulterat i något konkret projekt då biogasfrågan är komplex och ofta kräver stora investeringar. Bevakning av frågan fortskrider.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern