Antal kollektivtrafikresor

Antal personresor med kollektivtrafiken

Antal personresor med kollektivtrafiken
Datakälla: Data inrapporterat till Energieffektiviseringsstödet
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2011
Senaste värdet:292476 stycken (2013)
Utgångsvärde:257215 stycken (2011)

Kommentar

Antalet personresor har ökat med drygt 35 000 resor mellan åren 2011-2013.
Drivs med Miljöbarometern