Aktiviteter för ett ökat resande med kollektivtrafiken

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:2025-12-31

Resultat

En kraftsatsning på kollektivtrafiken gjordes i början av 2011 kopplat till stadstrafiken genom ett nytt linjenät för att öka resandet i kollektivtrafiken. Linjenätet innebär nya målpunkter samt förstärkningar i ansatta stråk. Satsningarna resulterade i att kollektivresorna under 2011 ökade med 21,3 procent jämfört med 2010. 2012 gick ansvaret för kollektivtrafiken över till Västra Götalandsregionen. Resandet med kollektivtrafiken fortsätter att öka, från år 2012 till år 2013 ökade den med drygt 28 procent.

Kommunen påverkar i nuläget kollektivtrafiken genom ett delregionalt kollektivtrafikråd med representanter från kommunerna i Skaraborg.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern