Koldioxidutsläpp

Falköpings kommun ska till år 2020 ha minskat utsläppen av koldioxid jämfört med 1990 med 40 %, ca 66 000 ton

Minskningen av koldioxidutsläppen ska ske genom åtgärder kopplat till detta mål som genomförs inom Falköpings kommun som geografisk område.

Åtgärder

PåbörjadVerka för lokal biogasutveckling

Åtgärd FEK.G.B.b Verka för lokal biogasutveckling enligt mål och aktiviteter i Vision för biogasutvecklingen i Falköping

Genomförs kontinuerligtUtbyggnad av cykelvägar

Åtgärd FEK.G.B.e Utbyggnad av cykelvägar och framtagande av cykelkarta med pumpar och cykelservice.

Genomförs kontinuerligtSamarbete för att öka användningen av biodiesel

Åtgärd FEK.G.B.h Samarbete för att öka användningen av biodiesel i verksamhetens fordon
Drivs med Miljöbarometern