Koldioxidutsläpp

Falköpings kommun ska till år 2020 ha minskat utsläppen av koldioxid jämfört med 1990 med 40 %, ca 66 000 ton

Minskningen av koldioxidutsläppen ska ske genom åtgärder kopplat till detta mål som genomförs inom Falköpings kommun som geografisk område.

Indikatorer

Koldioxidutsläpp per sektor

Indikator FEK.G.B.1 Slutligt utsläpp av koldioxid per år från transport - och energisektorn samt industrin.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 115155,76 ton/år2011

Utsläpp av koldioxid per invånare

Indikator FEK.G.B.2 Utsläpp av koldioxid per invånare och år
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 4,18 ton/inv2011

Antal kollektivtrafikresor

Indikator FEK.G.B.3 Antal personresor med kollektivtrafiken
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2011
Senaste värdet: 292476 stycken2013

Gång- och cykelvägar

Indikator FEK.G.B.4 Antal kilometer gång- och cykelvägar.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2011
Senaste värdet: 90,4 km2013
Drivs med Miljöbarometern