Uppförande av laddstolpar till elbilar

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Det finns idag fyra stycken laddstolpar utanför Falbygdens Energis (FEAB) anläggning vid Åslegatan 1 där allmänheten har möjlighet att ladda sina bilar. I nuläget finns det inga planer på fler laddstolpar men vid efterfrågan kan det finnas möjlighet att placera ut fler laddstolpar.

Ansvarig organisation: FEAB

Drivs med Miljöbarometern