Träff med Energi- och klimatrådgivare inför bygglov

Erbjudande om träff med Energi - och klimatrådgivare inför bygglov, inklusive tips från kommunen om energisnålt byggande.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

2012 skickades information om energieffektivt boende samt var personerna kunde vända sig för energiråd i samband med nybyggnation ut från kommunens Energi- och klimatrådgivare till personer i tomtkö. På kommunens hemsida under Bygga, Bo & Miljö finns en länk till kommunens energirådgivning. Här finns även länkar om tips för energisnålt byggande.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern