Initiera energieffektivisering inom företag

Initiera energieffektivisering inom företagen bland annat genom information om energikartläggningscheckar till företag och lantbrukare

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Kommunen deltar i projektet Energiledning Light som syftar till att bilda ett företagsnätverk i kommunen och fungera som ett stöd i företagens arbete med energieffektivisering genom att införa ett energiledningssystem. Projektet är en del av Energimyndighetens program Uthållig kommun. I projektet ingår informationsinsatser kopplat till energiledning och energiledningskartläggningscheckar. Företagsnätverket består av både tillverkningsföretag och lantbruk. Kontinuerligt genomförs också företagsbesök med fokus på energieffektivisering. Kommunen arbetar även med miljödiplomering gentemot företag där energi är en viktig faktor.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern