Informationskampanj till företag och privatpersoner

Informationskampanj kring möjligheterna med lönsam energieffektivisering till företag och privatpersoner

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Information om kommunens Energi - och klimatrådgivning har skickats ut till näringslivet i kommunen genom ett nyhetsbrev som näringslivschefen ansvarar för. Det har också skickats ut information om energianvändning och energieffektivitet kopplat till nybyggnation till personer som står i kommunens tomtkö. Arbetet med information till företag och allmänheten om energieffektivisering fortskrider inom ramen för Energi- och klimatrådgivningen.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern