Informationsinsatser till lantbruk

Informationsinsatser till lantbruket kring energieffektivisering, energiproduktion, möjligheten till stöd och minskningar av växthusgaser

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Åtgärden har framförallt arbetats med genom deltagandet i projektet Energiledning Light från och med 2012 som syftar till att bilda ett företagsnätverk i kommunen och fungera som ett stöd i företagens arbete med att införa ett energiledningssystem. Projektet är en del av Energimyndighetens program Uthållig kommun. I projektet ingår informationsinsatser kopplat till energiledning och energiledningskartläggningscheckar. Två stycken lantbruk är med i företagsnätverket.

Projektet Energiledning Light pågår till och med 2014

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern