Informationsinsatser till allmänheten

Informationsinsatser som stödjer Energi- och klimatstrategins mål hos allmänheten

Kommunens energi -och klimatrådgivares arbete handlar till stor del om informationsinsatser, rådgivning och projekt riktade mot allmänheten.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Det pågår informationsinsatser, projekt och uppsökande rådgivning kontinuerligt riktat mot allmänheten kopplat till energi och klimat. Några exempel på detta är projektet Hållbara Hushåll som var inriktat på att förändra fyra familjers konsumtions- och resvanor. Allmänheten kunde följa familjerna genom bloggar och familjerna uppmärksammades även i media. Det pågår för tillfället ett projekt riktat mot fotbollsklubbar kopplat till energieffektivisering som går ut på att tillsammans med klubbarna och kultur- och fritidsförvaltningen minska klubbarnas energianvändning. Kommunens Energi- och klimatrådgivare medverkar årligen på mässor lokalt och i samarbete med kommuner i Skaraborg i syfte att sprida information om energi och klimat. Kommunen har även årligen arrangerat aktiviteter i samband med European Solar Days och Earth Hour samt haft belysningsutställning och informationsinsatser om energi på Falköpings bibliotek. Andra informationsinsatser har varit föreläsningar i skolor samt årligt deltagande i Skräpplockardagarna.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern