Förtätning av fjärrvärmenätet

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

En förtätning av fjärrvärmenätet är möjlig och något som Falbygdens Energi (FEAB) hela tiden beaktar. Det finns ett 60-tal fastigheter som FEAB jobbar på att ansluta till fjärvärmenätet under 2014. Arbetet med åtgärden fortskrider kontinuerligt.

Ansvarig organisation: FEAB

Drivs med Miljöbarometern