Fjärrvärme i samhällen som i dagsläget inte har

Se på möjligheterna att bygga fjärrvärme i samhällen som i dagsläget inte har.

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Påbörjas senast:2011-01-01

Resultat

Falbygdens Energi (FEAB) har inga planer på att bygga ut fjärrvärmenätet till samhällen som i dagsläget inte har då det inte är ekonomiskt försvarbart. Det är en för stor investering och det finns inga pengar avsatta för det. I det fall det skulle handla om en större anläggning kan en utbyggnad komma att övervägas.

Ansvarig organisation: FEAB

Drivs med Miljöbarometern