Energieffektivt byggande

Stimulera till energieffektivt byggande enligt överrenskommelser inom Smart energi vid försäljning av mark.

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Överenskommelsen innebär en halvering av energianvändning i förhållande till krav i BBR (Boverkets Byggregler). Hittills har inga sådana krav ställts på köpare av kommunal mark. Däremot har en skärpning skett av BBRs regler motsvarande ca 20 % i förhållande till vad som gällde då överenskommelsen undertecknades.

Det är främst vid exploateringsavtal som det finns möjlighet att specificera krav gällande energi. Detta har hittills inte tillämpats då det bedöms öka kostnaderna för nyproduktion. I Byggkravsutredningen (SOU 2012:86) konstaterades att kostnaden för nya bostäder ökar med 10-15 procent som en följd av de särkrav som olika kommuner ställer på energianvändning utöver de nationella byggnormerna. För en normalstor trea kan det, enligt utredningen, motsvara uppemot 900 kronor mer per månad.

Ansvarig organisation: Falköping kommun

Drivs med Miljöbarometern