Energianvändning per samhällssektor

Slutlig energianvändning inom olika samhällssektorer

Indikatorn redovisar slutlig energianvändning inom olika samhällssektorer. Statistiken är primärt avsedd för riksnivå. För enskilda kommuner är underlaget därför betydligt osäkrare. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbart. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data eller sekretessmarkerad statistik.

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt 952,4 2012
Industriprocesser 169,6 2012
Transporter 318,9 2012
Hushåll 264,1 2012
Offentlig verksamhet 54,1 2012
Jordbruk, skogsbruk & fiske 63,3 2012
Övriga tjänster 82,4 2012
Datakälla: SCB

Kommentar

Den totala energianvändningen för Falköpings kommun som geografiskt område har minskat mellan år 1990 och år 2012 med 3,2 procent. Målet för Falköpings kommun som geografiskt område är minskad användning av energi med 20 procent till år 2020 jämfört med år 1990.
Drivs med Miljöbarometern