Energianvändning per samhällssektor

Slutlig energianvändning inom olika samhällssektorer

Indikatorn redovisar slutlig energianvändning inom olika samhällssektorer. Statistiken är primärt avsedd för riksnivå. För enskilda kommuner är underlaget därför betydligt osäkrare. År 2009 ändrade SCB metod vilket gör att statistiken för tidigare år inte är helt jämförbart. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data eller sekretessmarkerad statistik.

Mätområde Datum Värde
Totalt 1990 984,2
Totalt 1995 882,2
Totalt 2000 980
Totalt 2001 992,4
Totalt 2002 907,1
Totalt 2003 958,3
Totalt 2004 913,4
Totalt 2005 673,3
Totalt 2006 665,6
Totalt 2007 642,6
Totalt 2008 1000,9
Totalt 2009 957,5
Totalt 2010 1012,8
Totalt 2011 1065,4
Totalt 2012 952,4
Industriprocesser 1990 228,7
Industriprocesser 1995 168,6
Industriprocesser 2000 200,8
Industriprocesser 2001 197
Industriprocesser 2002 171,2
Industriprocesser 2003 188,7
Industriprocesser 2004 183,8
Industriprocesser 2005 174,2
Industriprocesser 2006 178,1
Industriprocesser 2007 164,2
Industriprocesser 2008 161,7
Industriprocesser 2009 128,8
Industriprocesser 2010 157,1
Industriprocesser 2011 188,8
Industriprocesser 2012 169,6
Transporter 1990 208,8
Transporter 1995 224,8
Transporter 2000 267,1
Transporter 2001 267
Transporter 2002 260,9
Transporter 2003 254,3
Transporter 2004 291,8
Transporter 2008 357,9
Transporter 2009 317,1
Transporter 2010 335
Transporter 2011 350,1
Transporter 2012 318,9
Hushåll 1990 303,5
Hushåll 1995 284,6
Hushåll 2000 273,2
Hushåll 2001 287
Hushåll 2002 263,9
Hushåll 2003 285,8
Hushåll 2004 241,5
Hushåll 2005 278,9
Hushåll 2006 271,6
Hushåll 2007 269,6
Hushåll 2008 269,9
Hushåll 2009 288,3
Hushåll 2010 298,8
Hushåll 2011 257,5
Hushåll 2012 264,1
Offentlig verksamhet 1990 89,8
Offentlig verksamhet 1995 81,2
Offentlig verksamhet 2000 111,8
Offentlig verksamhet 2001 58,6
Offentlig verksamhet 2002 60,2
Offentlig verksamhet 2003 71,7
Offentlig verksamhet 2004 69
Offentlig verksamhet 2005 67,1
Offentlig verksamhet 2006 62,1
Offentlig verksamhet 2007 60,9
Offentlig verksamhet 2008 58,9
Offentlig verksamhet 2009 60,1
Offentlig verksamhet 2010 61,2
Offentlig verksamhet 2011 66,1
Offentlig verksamhet 2012 54,1
Jordbruk, skogsbruk & fiske 1990 96,6
Jordbruk, skogsbruk & fiske 1995 71,7
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2000 73,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2001 63,5
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2002 80,1
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2003 81,9
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2004 54,3
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2005 75,2
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2006 75,5
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2007 71,7
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2008 72,9
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2009 67,1
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2010 69,2
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2011 64,4
Jordbruk, skogsbruk & fiske 2012 63,3
Övriga tjänster 1990 56,8
Övriga tjänster 1995 51,3
Övriga tjänster 2000 53,7
Övriga tjänster 2001 119,3
Övriga tjänster 2002 70,8
Övriga tjänster 2003 75,9
Övriga tjänster 2004 72,8
Övriga tjänster 2005 77,9
Övriga tjänster 2006 78,3
Övriga tjänster 2007 76,2
Övriga tjänster 2008 79,6
Övriga tjänster 2009 96,1
Övriga tjänster 2010 91,5
Övriga tjänster 2011 138,5
Övriga tjänster 2012 82,4
Datakälla: SCB

Kommentar

Den totala energianvändningen för Falköpings kommun som geografiskt område har minskat mellan år 1990 och år 2012 med 3,2 procent. Målet för Falköpings kommun som geografiskt område är minskad användning av energi med 20 procent till år 2020 jämfört med år 1990.
Drivs med Miljöbarometern