Bränslemix i fjärrvärmeproduktionen

Andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen

Fjärrvärmen produceras av Falbygdens energi

Mätområde Datum Värde
Pellets 2009 3,5
Pellets 2013 3,4
Bioolja 2009 3,1
Bioolja 2013 4,7
Briketter 2009 31,5
Briketter 2013 22
Skogsflis 2009 59,3
Skogsflis 2013 69,8
Fossilolja 2009 2,6
Datakälla: Falköpings energi och klimatstrategi och Falbygdens energi

Kommentar

Falbygdens Energi använder 100 procent förnybara biobränslen i fjärrvärmeproduktionen. Användningen av fossilolja i fjärrvärmeproduktionen har helt fasats ut sedan år 2009.

Drivs med Miljöbarometern