Bränslemix i fjärrvärmeproduktionen

Andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen

Fjärrvärmen produceras av Falbygdens energi

Mätområde Senaste värdet Datum
Pellets 3,4 2013
Bioolja 4,7 2013
Briketter 22 2013
Skogsflis 69,8 2013
Fossilolja 2,6 2009
Datakälla: Falköpings energi och klimatstrategi och Falbygdens energi

Kommentar

Falbygdens Energi använder 100 procent förnybara biobränslen i fjärrvärmeproduktionen. Användningen av fossilolja i fjärrvärmeproduktionen har helt fasats ut sedan år 2009.

Drivs med Miljöbarometern