Bränslemix i fjärrvärmeproduktionen

Andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen

Fjärrvärmen produceras av Falbygdens energi

Andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen
Datakälla: Falköpings energi och klimatstrategi och Falbygdens energi
Senaste värdet:4,7 % (2013)
Utgångsvärde:3,1 % (2009)

Kommentar

Falbygdens Energi använder 100 procent förnybara biobränslen i fjärrvärmeproduktionen. Användningen av fossilolja i fjärrvärmeproduktionen har helt fasats ut sedan år 2009.

Drivs med Miljöbarometern