Bränslemix i fjärrvärmeproduktionen

Andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen

Fjärrvärmen produceras av Falbygdens energi

Andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen
Färgruta Pellets
Färgruta Bioolja
Färgruta Briketter
Färgruta Skogsflis
Färgruta Fossilolja
Datakälla: Falköpings energi och klimatstrategi och Falbygdens energi
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2009

Kommentar

Falbygdens Energi använder 100 procent förnybara biobränslen i fjärrvärmeproduktionen. Användningen av fossilolja i fjärrvärmeproduktionen har helt fasats ut sedan år 2009.

Drivs med Miljöbarometern