Arbeta för en etablering av ny kraftvärmeanläggning

Åtgärdsstatus:Genomförd Genomförd 2013

Resultat

Arbetet med en etablering av ett ny kraftvärmanläggning påbörjades 2011. I augusti 2013 invigdes det nya kraftvärmeverket i komunen och åtgärden är därmed genomförd. Kraftvärmeverket i Falköping är Sveriges första typ av kraftvärmeverk för biokraftbränsle

Ansvarig organisation: FEAB

Drivs med Miljöbarometern