Energianvändning

Falköpings kommun ska till år 2020 minska sin användning av energi jämfört med 1990 med totalt 20 %, ca 200 000 MWh

Minskningen av energianvändningen ska ske genom åtgärder kopplat till detta mål som genomförs inom Falköping som geografisk område.

Åtgärder

Genomförs kontinuerligtInformationsinsatser till allmänheten

Åtgärd FEK.G.A.a Informationsinsatser som stödjer Energi- och klimatstrategins mål hos allmänheten

PåbörjadInformationsinsatser till lantbruk

Åtgärd FEK.G.A.b Informationsinsatser till lantbruket kring energieffektivisering, energiproduktion, möjligheten till stöd och minskningar av växthusgaser

Genomförs kontinuerligtInformationskampanj till företag och privatpersoner

Åtgärd FEK.G.A.c Informationskampanj kring möjligheterna med lönsam energieffektivisering till företag och privatpersoner

PåbörjadInitiera energieffektivisering inom företag

Åtgärd FEK.G.A.d Initiera energieffektivisering inom företagen bland annat genom information om energikartläggningscheckar till företag och lantbrukare

Genomförs kontinuerligtAnordna energievent

Åtgärd FEK.G.A.e

PåbörjadEnergieffektivt byggande

Åtgärd FEK.G.A.f Stimulera till energieffektivt byggande enligt överrenskommelser inom Smart energi vid försäljning av mark.

Genomförs kontinuerligtTräff med Energi- och klimatrådgivare inför bygglov

Åtgärd FEK.G.A.g Erbjudande om träff med Energi - och klimatrådgivare inför bygglov, inklusive tips från kommunen om energisnålt byggande.

PåbörjadFjärrvärme i samhällen som i dagsläget inte har

Åtgärd FEK.G.A.j Se på möjligheterna att bygga fjärrvärme i samhällen som i dagsläget inte har.
Drivs med Miljöbarometern