Energianvändning

Falköpings kommun ska till år 2020 minska sin användning av energi jämfört med 1990 med totalt 20 %, ca 200 000 MWh

Minskningen av energianvändningen ska ske genom åtgärder kopplat till detta mål som genomförs inom Falköping som geografisk område.

Indikatorer

Energianvändning per samhällssektor

Indikator FEK.G.A.1 Slutlig energianvändning inom olika samhällssektorer
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 952,4 GWh2012

Använd energi per energikälla åren 1990 - 2008

Indikator FEK.G.A.2 Total använd energi per energikälla och år
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 1990
Senaste värdet: 881,3 GWh2008

Använd energi per energikälla åren 2009-2012

Indikator FEK.G.A.5 Total använd energi per energikälla och år
Trend: Utvecklingen går åt fel hållförsämring sedan 2009
Senaste värdet: 852,3 GWh2012

Bränslemix i fjärrvärmeproduktionen

Indikator FEK.G.A.4 Andel förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållförbättring sedan 2009
Drivs med Miljöbarometern