Mål för Falköping som geografiskt område

För Falköpings som geografiskt område har mål satts för år 2020. Målen följs upp genom indikatorer och nyckeltal. För att nå målen finns det ett antal åtgärder kopplat till Falköping som geografisk område.

Drivs med Miljöbarometern