Mål för Falköping som geografiskt område

För Falköpings som geografiskt område har mål satts för år 2020. Målen följs upp genom indikatorer och nyckeltal. För att nå målen finns det ett antal åtgärder kopplat till Falköping som geografisk område.

Mål

Energianvändning

Delmål FEK.G.A Falköpings kommun ska till år 2020 minska sin användning av energi jämfört med 1990 med totalt 20 %, ca 200 000 MWh
Trend: 3 av 4 Indikator har en positiv trend3 av 4 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 7 av 11 åtgärder är genomförda7 av 11 åtgärder är genomförda

Koldioxidutsläpp

Delmål FEK.G.B Falköpings kommun ska till år 2020 ha minskat utsläppen av koldioxid jämfört med 1990 med 40 %, ca 66 000 ton
Trend: 4 av 4 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 5 av 8 åtgärder är genomförda5 av 8 åtgärder är genomförda
Drivs med Miljöbarometern