Visualisering av energiförbrukning i fastigheter

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

Fastighetsavdelningen använder sig av ett visualiseringsprogram, DEDU, för att mäta och följa upp kommunens anläggningar gällande energi. Fastighetsavdelningen har också träffat olika förvaltningar i kommunen för att informera om berörd förvaltnings energiförbrukning och ge energispartips.

Inom Falköpings Energisparprojekt (FEP) är det prioriterat att mäta energin i fastigheter och se på energiförbrukningen över tid. Åtgärden kommer därför att fortsätta arbetas kontinuerligt med.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern