Utbyggnad av solenergianläggningar

Utbyggnad av solenergianläggningar, fokus på solel till skolbyggnader och solvärme på övriga

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Sammanlagt finns det tre stycken solanläggningar i kommunen. Solvärmeanläggningar finns på Motionscentralen och Odenplan och en solcellsanläggning finns på Ållebergsgymnasiet.

Kommunen undersöker alltid möjligheten för solenergianläggningar där det anses lämpligt och genomförbart. Kommunen är också med i Västra Götalandsregionens överrenskommelse Smart Energi, projektet Sol i Väst som bland annat syftar till att öka produktionen av solel och solenergianvändningen i Västra Götaland.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern