Utbildning av personal

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

En del personal på Hyresbostäder har under hösten 2013 deltagit på en VVS-utbildning. Hyresbostäder håller under hösten 2013 på att arbeta fram en policy för utbildning av personal i syfte att öka möjligheten för fler att delta på utbildningar. Åtgärden fortskrider i enlighet med denna policy.

Ansvarig organisation: Hyresbostäder

Drivs med Miljöbarometern