Tunna klienter som stationära datorer där det är lämpligt

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Det finns totalt 407 stycken tunna klienter i organisationen utav 2555 nätanslutna datorer. Siffran har varit densamma sen 2011. Tunna klienter används främst i vården och i sammanträdesrum där snabb inloggning för många olika användare är nödvändigt. Trenden från stationära datorer till fördel från mobila datorer eller Ipad är snabb. Tunna klienter som stationära datorer övervägs kontinuerligt där det anses lämpligt.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern