Ta fram riktlinjer för energikrav på inhyrda lokaler

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2013-01-01
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

De inhyrda lokalerna har en yta på 40000 kvadrat och innefattar 20000 hyresbostäder. Det har inte tagits fram några riktlinjer för energikrav på dessa lokaler. Detta på grund av att det inte har prioriterats tidsmässigt och att det finns en osäkerhet i vad för typ av krav som ska ställas. Detta kommer att ses över under 2014.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern