Successivt utbyte till energisnål belysning

Hyresbostäder kommer under 2014 påbörja ett så kallat totalprojekt vilket innebär en kartläggning av el, ventilation och värme inkluderat besparingsåtgärder för dessa områden. Majoriten av åtgärderna i Energi - och klimatstrategin som Hyresbostäder ansvarar för kommer att involveras i detta. En förstudie där man tittade på ett testområde har gjorts under 2012 men projektet fullföljdes aldrig. Det ska nu återupptas under 2014.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Detta har gjorts i en del områden. Det finns generellt inte många glödlampor kvar, de flesta är utbytta till lågenergilampor. Åtgärden fortskrider succesivt och kommer också att ses över inom ramen för totalprojektet.

Ansvarig organisation: Hyresbostäder

Drivs med Miljöbarometern