Samlastning av livsmedel till kommunens kök

Falköpings kommun har tillsammans med Vänersborgs kommun och Trollhättans stad beviljats medel från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för genomförandet av projektet Lokal Logistik (LOLOG). Projektet genomförs för att underlätta för närproducerade livsmedel att nå marknaden och för att reducera ineffektiva transporter i vår närmiljö. För Falköpings kommun innebär projektet samlastning av livsmedel till kommunens kök. Projektet pågår till och med 2013.

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Avslutas senast:2013-12-31

Resultat

En förstudie för projektet utfördes av en student på Göteborgs universitet under 2011. 2012 togs beslutet om samlastning och pengar avsattes till kosten för detta och en direktupphandling med en transportör gjordes. I maj 2012 startade samlastningscentralen då med två varugrupper, frukt och grönt. I augusti 2013 började även Falköpings mejeri att samlasta sina varor till köken.

En utvärdering av projektet har utförts av en extern konsult mellan november 2013- januari 2014.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern