Översikt för att uppnå optimal brinntid för gatubelysning

Åtgärdsstatus:Beslutad Beslutad

Resultat

Åtgärden är hittills inte genomförd. En möjlig lösning för att uppnå optimal brinntid är att sätta en transformator i lampan för att sänka spänningen med 15-20 % i syfte att minska energibehovet. En översyn av detta tillvägagångssätt ska genomföras.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern