Ombyggnation av stora värmecentraler till mindre

Ombyggnation av stora värmecentraler till mindre för bättre styrning och minskade förluster

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

En ombyggantion av stora värmecentraler har gjorts i två av Hyresbostäders områden. Resultatet har blivit att två stora värmecentraler har byggts om till tio stycken mindre fördelat på fyra stycken värmecentraler i ett område och sex stycken i det andra. Ombyggnationer av stora värmecentraler kommer fortsättningsvis att övervägas där det anses möjligt.

Ansvarig organisation: Hyresbostäder

Drivs med Miljöbarometern