Ökad användning av cykel i tjänsten

Genomföra aktiviteter för ökad användning av cykel i tjänsten

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Under 2013 har en kartläggning av kommunens samtliga interna transporter utförts och arbetet med att öka användningen av cykel i tjänsten kommer att fortskrida utifrån resultatet av denna. Arbetet med åtgärden hänvisas också till kommunens resepolicy samt cykelstrategi.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern