Miljöutbildning inom miljödiplomeringsarbetet

Kontinerlig miljöutbildning av medarbetare inom miljödiplomeringsarbetet

Grunden till det interna miljöarbetet i Falköpings kommun
är miljöledningssystemet, skolorna arbetar med Grön Flagg och de andra verksamheterna arbetar med Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen, detta för att få ett kontinuerligt och systematiskt miljöarbete inom verksamheterna. Under 2012 var 81 procent av kommunens verksamheter diplomerade.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Miljöutbildning för medarbetare är en del inom miljödiplomeringsarbetet och genomförs kontinuerligt både för nya medarbetare och vidareutbildningar för andra när tillfälle ges. Till exempel så har medarbetare på socialförvaltningen genomfört miljökörkortet som är en webbaserad miljöutbildning samt fått vidareutbildning av Energi- och klimatrådgivaren i kommunen. Även VA-avdelningen har genomfört miljökörkortet. Samtliga på biblioteket har varit på utbildning på miljöutställningen på Bruk för alla och några har gått eco-driving kurs.

Ansvarig organisation: Respektive nämnd

Drivs med Miljöbarometern