LCC - analys på inköp/åtgärd

LCC - analys på inköp/åtgärd enligt STEMFS 2010:1 Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner

Åtgärdsstatus:Beslutad Beslutad

Resultat

Åtgärden är en uppföljning av föregående åtgärd det vill säga huruvida kommunen följer åtgärden och har kompletterat upphandlingspolicyn med LCC-analys och/eller om kommunen har någon policy för energieffektiv upphandling. Åtgärden kommer att arbetas kontinuerligt med i samband med att föregående åtgärd genomförs.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern