LCC-analys på all nybyggnation och nyinstallationer

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2011-01-01

Resultat

Åtgärden har hittills inte genomförts. Inom Falköpings Energiprojekt (FEP) kommer LCC- analys att tillämpas.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern