Komplettera upphandlingspolicy med LCC-analys

Komplettera upphandlingspolicy med att LCC-analys ska vara en del av utvärderingen vid upphandling

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2014-01-01
Avslutas senast:2015-12-31

Resultat

En uppdatering av upphandlingspolicyn kan komma att bli aktuellt under 2014. En dialog huruvida åtgärden kan genomföras då och hur upphandlingspolicyn i så fall kan kompletteras har inletts.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern