Investeringsplan

Koppla ihop energi- och klimatstrategins handlingsplan med investeringsplan

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Åtgärden anses utifrån det som är möjligt att koppla till Energi- och klimatstrategins handlingsplan vara utförd så här långt. En investerings på 80 milj har gjorts i Falköpings Energiprojekt (FEP). En investering har också gjorts i solpaneler på Ållebergsgymnasiet. Park/Gata har en budget för att byta ut belysning och på så vis finns det med i investeringsplanen. Arbetet med att använda denna handlingsplan som ett underlag vid investeringsplaner kommer att fortsätta kontinuerligt.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern