Investering i lokala vindkraftsetableringar

Investering i lokala vindkraftsetableringar motsvarande egen förbrukning

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Påbörjas senast:2011-01-01
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

År 2011 beslutade kommunen att satsa 70 milj i lokal vindkraft. Kommunen har 2011 investerat i två lokala vindkraftsbolag motsvarande 12% av egen förbrukning. Inga investeringar gjordes 2012 eller 2013.

Målet framåt är att kommunen ska bli självförsörjande på el från vindkraftverk med en egen produktion på 25 GWh per år motsvarande fem vindkraftsverk. Arbetet med åtgärden fortskrider enligt detta mål.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern