Installation av vattenrack i serverrum för återvinning

Åtgärdsstatus:Inställd Inställd
Påbörjas senast:2012-01-01
Avslutas senast:2014-12-31

Resultat

Diskussioner har förts med fastighetsavdelningen huruvida en installation av vattenrack för värmeåtervinning är möjligt. Det finns tekniska svårigheter med åtgärden och innebär en stor investering. Det finns två serverrum i kommunen. I det ena serverrummet har man som åtgärd byggt in kylan i själva serverskåpet istället för att kyla ner hela rummet vilket innebär en energieffektivisering. Detta skulle kunna vara en idé även för det andra serverrummet men troligtvis behövs större åtgärder för att energieffektivisera det med tanke på lokalens skick och ålder. Ingen fortsättning på åtgärden planeras då det skulle krävas ett större ombyggnadsprojekt för att genomföra åtgärden.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern